tsc thaiskyclean
บริการทำความสะอาด บริษัทรับทำความสะอาด เช็ดกระจกอาคารสูง ทำความสะอาด โรงงาน ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง
อันดับหนึ่งความสะอาด ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง กำจัดแมลง
รับทำความสะอาด
ซอยนิมิตใหม่
ไทยสกายคลีน
บริการพ่นฆ่าเชื้อ
     ประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง ซึ่งเอื้ออำนวยให้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กทั้งหลายเช่น แบคทีเรีย เชื้อรา อาศัยและเจริญเติบโตได้ดีดังนั้นอาจกล่าวได้ว่ารอบๆ ตัวเรานี้มีเชื้อจุลินทรีย์ห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ อันได้แก่ การติดเชื้อโรคภูมิแพ้ หรือมีโอกาสป่วยเป็นโรคเชื้อราในปอดซึ่งอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ การทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้กันโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการใช้สเปรย์ฉีด ยาพ่นไม่อาจทำลายเชื้อจุลินทรีย์ได้ในทุกๆ ที่อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตามซอกมุมหรือจุดอับต่างๆ ทำให้เชื้อจุลินทรีย์สามารถกลับมาเจริญเติบโตได้อีก แม้ว่าเพิ่งจะทำความสะอาด ไปก็ตาม

      เรามีความยินดีที่จะแนะนำบริการพ่นอบห้องด้วยน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อโรค ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระดับสูงที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยเป็นหลักควบคู่กับผลิตภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน โดยเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้เรียกว่า Dry Fog diffusion ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ อาศัยหลักการแพร่กระจายอนุภาคที่มีประจุเล็กล่องลอยไปตามอากาศสู่ทุกซอกทุกมุมของสถานที่ รวมถึงจุดที่ยากต่อการเข้าถึงแล้วทำการรวมตัวกับเชื้อจุลินทรีย์ทำให้เชื้อจุลินทรีย์ตายในที่สุด

      นอกจากนั้นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดนี้ได้มีผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พบว่า สามารถกำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรียราและกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีสปอร์ได้สามารถฉีดพ่นได้บนพื้นผิวทุกประเภทรวมทั้งไม่เป็นพิษ ไม่กัดกร่อนพื้นผิวและยังย่อยสลายตัวได้เองมากกว่า 99%

      นวัตกรรมนี้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านที่สนใจที่จะกำจัดการกระจายของเชื้อจุลินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงแต่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยให้กับในสถานที่ที่ต้องการดูแล เช่น ห้องปฏิบัติการ โรงเรียน สถานพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมอาคารสำนักงาน และสถานที่ต่างๆ
 
 
47/609 ซอยนิมิตใหม่ 40 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510