tsc thaiskyclean
บริการทำความสะอาด บริษัทรับทำความสะอาด เช็ดกระจกอาคารสูง ทำความสะอาด โรงงาน ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง
อันดับหนึ่งความสะอาด ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง กำจัดแมลง
รับทำความสะอาด
ซอยนิมิตใหม่
ไทยสกายคลีน
บริการกำจัดแมลง (Pest Control Service)

แมลงและสัตว์รบกวน ถือเป็นสิ่งรบกวนในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่งบริการกำจัดแมลงของเราเน้นการป้องกันควบคู่ไปกับการกำจัด เนื่องจากการกำจัดแมลงเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถทำให้แมลงหมดไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ เราจึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการปัญหาให้กับท่าน

     ในการกำจัดแมลงเรา บริษัทรับทำความสะอาด และกำจัดแมลง Thai Sky Clean ได้เลือกใช้แต่ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับบริการที่ดีและปลอดภัยสูงสุดเราใส่ใจในทุกรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ เราพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการ และขั้นตอนในการกำจัดแมลงทุกชนิด เรามีการแก้ไขปัญหาในการกำจัดแมลง แบบครบวงจรโดยเราพร้อมที่จะกำจัดปลวก ยุง สัตว์ฟันแทะ นก รวมถึงตัวเรือด

เพื่อให้การกำจัดแมลงเป็นไปอย่างครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เราได้นำวิธีการอันหลากหลายอย่างมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน   มีการวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละพื้นที่ของลูกค้าด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญเพื่อค้นหาแนวทางที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการให้บริการ     ทางบริษัทไทยสกายคลีน ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดแมลงจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข  และใบอนุญาตผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือน หรือทางสาธารณสุข  อีกทั้งทีมงานได้ผ่านการอบรมจากสมาคมผู้ประกอบการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทยเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริการ   เคมีภัณฑ์ที่เลือกใช้ได้รับการรับรองความปลอดภัย และขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข   ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
 

งานบริการกำจัดแมลงประกอบไปด้วย

 • บริการกำจัดปลวก ทั้งแบบระบบเหยื่อ และแบบเจาะอัดพื้นด้วยสารเคมี
 • บริการกำจัดมดและแมลงสาบ
 • บริการกำจัดยุงและแมลงวัน
 • บริการกำจัดหนูตามบ้านเรือน อาคาร สำนักงาน และโรงงาน
 • บริการกำจัดแมลงโดยเครื่องดักแมลงและบ้านแมลงสาบ
 

ระบบเหยื่อกำจัดปลวก จะเป็นนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดปลวก ระบบนี้ประกอบด้วยพลาสติกทรงกระบอกซึ่งใส่ใต้ผิวดินรอบๆ บ้าน ภายในพลาสติกทรงกระบอกนี้จะมีชิ้นไม้ กระดาษ กล่องกระดาษ หรือวัสดุที่ทำจากเซลลูโลส ซึ่งจะทำหน้าที่ "สังเกตการณ์" ตรวจดูปลวก เมื่อปลวกเข้ามากินอาหารเหล่านี้แล้ว ก็จะเติมเหยื่อกำจัดปลวกลงไป
นอกจากสถานีใต้ดินที่วางสังเกตการณ์อยู่รอบบ้านแล้ว การวางเหยื่อสำหรับสถานีบนดินให้ตรงจุดที่พบปลวกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ กำจัดปลวกให้ดียิ่งขึ้น และเหยื่อกำจัดปลวกสำหรับปลวกสำหรับสถานีบนดินจะเริ่มทำงานหลังจากการติด ตั้ง
เหยื่อจะมีผลต่อปลวกงานมาก เมื่อมันได้พบเหยื่อแล้วจะแจ้งให้พรรคพวกในรังรู้ว่ามีแหล่งอาหาร การแจ้งข้อความนี้จะผ่านทางฟีโรโมนของปลวกงานที่เดินเป็นทางมาจากรัง ดังนั้น ปลวกงานตัวอื่นก็จะเดินตามทางกลิ่นฟีโรโมนนี้มายังแหล่งอาหารใหม่

 
  วิธีการเบื้องต้น  
 •   ฉีดพ่นภายในอาคารด้วยถังสเปร์ย, วางเจลภายในครัว, แหล่งหลบซ่อนของแมลงสาบ, พื้นที่เตรียมอาหาร, หรือพื้นที่ที่พบปัญหาแมลงสาบ,
 • วางบ้านแมลงสาบ, วางเหยื่อพิษมด
วิธีการเบื้องต้น
 • บริการพ่นควันเคมีใต้ถุนอาคาร รอยทรุดของอาคาร ท่อระบาย
 • บริการโรยเคมีหรือหยดเคมีตามท่อระบายหรือจุดที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดลูกน้ำหรือตัวอ่อน
 • ใช้อุปกรณ์ดักจับ เช่น กล่องดักแมลงวัน กาวแขวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 
วิธีการเบื้องต้น
 • สำรวจร่องรอยปัญหาหนู ทางเข้าออก ของหนู
 • วางกาวดักหนู-กรงดัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ตามหลัก GMP
 • วางเหยื่อพิษหนูรอบนอกอาคาร
 
วัตถุประสงค์ : กำจัดแมลงภายในอาคารซึ่งไม่สามารถใช้สารเคมีได้
วิธีการ : ติดตั้งเครื่องดักแมลงหรือบ้านแมลงสาบตามจุดที่กำหนด
 
 
47/609 ซอยนิมิตใหม่ 40 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510