tsc thaiskyclean
บริการทำความสะอาด บริษัทรับทำความสะอาด เช็ดกระจกอาคารสูง ทำความสะอาด โรงงาน ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง
อันดับหนึ่งความสะอาด ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง กำจัดแมลง
รับทำความสะอาด
ซอยนิมิตใหม่
ไทยสกายคลีน
ประวัติบริษัท
บริษัทต้นสังกัด : บริษัท ปูนเป็นสุข จำกัด, HAPPY LIME CO., LTD.
ประเภทธุรกิจ : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนปรับสภาพน้ำ เคมีภัณฑ์สัตว์น้ำทุกชนิด
 
กลุ่มลูกค้า :
  • ตัวแทนจำหน่ายทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย
  • ต่างประเทศ มาเลเซีย จีน สิงคโปร์ เวียดนาม อินเดีย
 
บทสรุปผู้บริหาร
บริษัท ไทยสกายคลีน จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการดูแลความสะอาดกำจัดแมลงแบบครบวงจร ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทุกระดับ
 
ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ
        บริษัทรับทำความสะอาด ไทยสกายคลีน ภายใต้วัตถุประสงค์การให้บริการดูแลความสะอาด กำจัดแมลงแบบครบวงจรโดยมีการทำงานอย่างเป็นระบบและมีความเป็นมืออาชีพ เราจึงได้จัดตั้ง บริษัทรับทำความสะอาด และกำจัดแมลงแห่งนี้ขึ้น โดยเล็งเห็นว่า ในปัจจุบันนี้ การดำเนินชีวิตของคนไทยแตกต่างไปจากสมัยก่อนอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะวิถีการดำเนินชีวิตของคนสังคมเมือง ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน แหล่งช้อปปิ้ง สถานบันเทิง สถานเริงรมย์ สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจต่างๆ ส่วนใหญ่มักจะอยู่ตามตึกและอาคารสูงเกือบทั้งสิ้น ประกอบกับคนสังคมเมืองส่วนใหญ่มักจะพักอาศัยอยู่ตามตึก อาคารสูง เช่น คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ เป็นต้น ในแต่ละวันคนสังคมเมืองใช้ชีวิตอยู่กับความเร่งรีบ จึงทำให้ไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลความสะอาดที่พักอาศัย

ผู้บริหารของ บริษัทรับทำความสะอาด ไทยสกายคลีน เห็นว่า นี่คือโอกาสในการทำธุรกิจ จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัทรับทำความสะอาด ขึ้นมาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า
“ เราคือผู้นำในการให้บริการดูแลความสะอาด กำจัดแมลงแบบครบวงจร เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล”
 
ประเภทธุรกิจ
  • บริการดูแลความสะอาดดูแลความสะอาดคลอบคลุมทั้งภายในและภายนอกอาคารอย่างสมบูรณ์แบบ
  • บริการกำจัดแมลงกำจัดแมลงรบกวนทุกชนิดด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
วิสัยทัศน์
เราคือผู้นำในการให้บริการดูแลความสะอาด กำจัดแมลงแบบครบวงจร เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
พันธกิจ
  • ให้บริการที่ความพึงพอใจของลูกค้า
  • ความปลอดภัยในการทำงานต้องมาก่อน
  • ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
47/609 ซอยนิมิตใหม่ 40 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510